Behöver jag en licens?

När behövs det licens för användningen av litteratur?

Enligt upphovsrättslagen har upphovspersonen ensamrätt att bestämma om användningen av sina verk. Därför behövs det för de flesta situationer där litteratur används ett tillstånd av författaren eller en upphovsrättsorganisation som företräder honom eller henne, till exempel Sanasto. Tillstånd behövs till exempel för offentligt framförande av dikter och textstycken, deras tryckning som en del av en ny publikation eller publicering för allmänheten i nätet. Upphovspersonens ensamrätt har i viss mån begränsats i upphovsrättslagen. Man får till exempel citera en text, i överensstämmelse med god sed, utan tillstånd.

 

Hur fungerar Sanastos licenser?

Litteraturen erbjuder högklassigt innehåll för många olika situationer. Med de licenser som Sanasto erbjuder kan du till exempel framföra litteratur offentligt på olika tillställningar, trycka textstycken i materialet för evenemang av olika slag eller i nya publikationer samt använda litteratur i radio och tv.

Sanasto förenar upphovspersonen och användaren. Med fullmakt från upphovspersonerna beviljar vi licenser för användningen av deras verk, fakturerar ersättningarna för användningen och betalar ut dem till de upphovspersoner vars verk har använts.

En licens måste skaffas gällande de upphovspersoner vars upphovsrätt är i kraft. Upphovsrätten är i kraft under upphovspersonens levnadstid samt 70 år efter utgången av det år då upphovspersonen avled. Om du använder en översättning, ska även översättarens upphovsrätt beaktas. Inom litteraturen uppstår upphovsrätten för såväl författaren som översättaren, och också översättarens upphovsrätt är i kraft 70 år efter utgången av det år då översättaren avled.

Sanasto beviljar inte licenser för omvandling av verk, till exempel komponering eller dramatisering av texter. När det gäller omvandlingen av ett verk, ska man ansöka om tillstånd direkt av upphovspersonen eller rättsinnehavaren.

 

När behövs det ingen licens?

Ingen licens behövs

  • när ett verk framförs på en privat fest (t.ex. bröllop eller familjefest), i samband med undervisningen eller på en gudstjänst
  • för en gratis tillställning där framförandet av verk inte är det huvudsakliga syftet och då tillställningen inte ordnas i förvärvssyfte (alla dessa villkor ska uppfyllas)
  • om upphovsrätten inte längre gäller, dvs. det har gått mer än 70 år sedan upphovspersonen avled.

Man får citera ett verk i överensstämmelse med god sed utan licens. Detta kan ske skriftligt eller muntligt. Läs Sanastos anvisningar om citering enligt god sed här.

 

Sanastos användningslicenser

Offentligt framförande av litteratur

När litteratur framförs offentligt, ska man skaffa ett tillstånd för detta av rättsinnehavaren. Med den licens (tillstånd) för framförande som erhålls via Sanasto är det möjligt att framföra enskilda dikter eller textstycken offentligt till exempel på diktkvällar. Man behöver inte skaffa en licens för framförande av litteratur på privata tillställningar, till exempel bröllop, begravningar eller andra familjefester. Ingen licens behövs heller i samband med en gudstjänst eller undervisning.

 

Användning av litteratur i nya publikationer

Sanasto beviljar licenser för publicering av enskilda dikter eller textstycken som en del av en ny publikation, till exempel en antologi eller läromedel.

Sanasto beviljar inte licenser för ny publicering av hela verk eller verkhelheter såsom romaner.

 

Tv- och radioanvändning av litteratur

Sanasto beviljar licenser för användningen av litteratur i tv och radio.

 

Användning av litteratur på postkort eller i evenemangsmaterial

Sanasto har licenslösningar även om man vill använda litteratur på postkort och i evenemangsmaterial.

 

Användning av litteratur på utställningar

Sanasto beviljar licenser för användningen av litteratur på utställningar. Licensen täcker rätten att ställa ut enskilda dikter eller textstycken som en del av en utställning. Utställningslicensen täcker inte tryckning av text i en utställningspublikation.