Tarvitsenko luvan?

Milloin kirjallisuuden käyttöön tarvitaan lupa?

Tekijänoikeuslain mukaan tekijällä on yksinoikeus päättää teoksensa käytöstä.Siksi useimpiin kirjallisuuden käyttötilanteisiin tarvitaan lupa tekijältä tai häntä edustavalta tekijänoikeusjärjestöltä, kuten Sanastolta. Lupa tarvitaan esimerkiksi runon tai tekstikatkelman julkiseen esittämiseen, painattamiseen osaksi uutta julkaisua tai julkaisemiseen yleisölle verkossa. Tekijän yksinoikeutta on rajoitettu tekijänoikeuslaissa rajoitussäännöksillä, joiden puitteissa mm. tekstin asiallinen siteeraaminen on sallittua ilman lupaa.

 

Miten Sanaston luvat toimivat?

Kirjallisuus tarjoaa laadukasta sisältöä monenlaisiin tilanteisiin. Sanaston tarjoamilla luvilla voit esimerkiksi esittää kirjallisuutta julkisesti erilaisissa tilaisuuksissa, painaa tekstikatkelmia tapahtumamateriaaleihin tai uusiin julkaisuihin sekä käyttää kirjallisuutta radiossa ja televisiossa.

Sanasto yhdistää tekijän ja käyttäjän. Myönnämme tekijöiden valtuutuksella lupia heidän teostensa käyttöön, laskutamme korvaukset teosten käytöstä ja tilitämme korvaukset edelleen juuri niille tekijöille, joiden teoksia on käytetty.

Lupa tulee hankkia niiden tekijöiden osalta, joiden tekijänoikeus on voimassa. Tekijänoikeus on voimassa tekijän eliniän sekä 70 vuotta tekijän kuolinvuoden päättymisestä. Jos käytät käännöstekstiä, tulee myös kääntäjän tekijänoikeudet huomioida. Kirjallisuudessa tekijänoikeus syntyy sekä kirjailijalle että kääntäjälle, ja myös kääntäjän tekijänoikeus on voimassa 70 vuotta kääntäjän kuolinvuoden päättymisestä.

Sanasto ei myönnä lupia teosten muunteluun, kuten tekstien säveltämiseen tai dramatisointiin. Teoksen muuntelua koskevissa tilanteissa lupa tulee pyytää suoraan tekijältä tai oikeudenhaltijalta.

 

Milloin lupaa ei tarvita?
  • kun teosta esitetään yksityisissä juhlissa (kuten häissä tai perhejuhlissa), opetuksen yhteydessä tai jumalanpalveluksessa
  • ilmaistilaisuuteen, jossa teosten esittäminen ei ole tilaisuuden pääasia, eikä tilaisuutta järjestetä ansiotarkoituksessa (kaikkien näiden ehtojen tulee täyttyä)
  • jos tekijänoikeus on rauennut eli tekijän kuolemasta on kulunut yli 70 vuotta.

Teoksen asiallinen siteeraaminen on sallittua ilman lupaa. Siteeraaminen voi tapahtua kirjallisesti tai suullisesti. Lue Sanaston ohjeita asianmukaiseen siteeraamiseen täältä.

 

Sanaston käyttöluvat

Kirjallisuuden julkinen esittäminen

Kun kirjallisuutta esitetään julkisesti, tulee siihen hankkia oikeudenhaltijan lupa. Sanaston kautta saatavalla esitysluvalla voi esittää yksittäisiä runoja tai tekstikatkelmia julkisesti esimerkiksi runonlausuntatapahtumissa. Lupaa ei tarvitse hankkia kirjallisuuden esittämiseen yksityisissä tilaisuuksissa, kuten häissä, hautajaisissa ja muissa perhejuhlissa. Lupaa ei tarvita myöskään jumalanpalveluksen ja opetuksen yhteydessä.

 

Kirjallisuuden käyttö uusissa julkaisuissa

Sanasto myöntää lupia yksittäisten runojen tai tekstikatkelmien julkaisemiseen osana uutta julkaisua, kuten antologiaa tai oppikirjaa.

Sanasto ei myönnä lupia kokonaisten teosten tai teoskokonaisuuksien kuten romaanien uudelleenjulkaisuun.

 

Kirjallisuuden tv- ja radiokäyttö

Sanasto myöntää lupia kirjallisuuden käyttöön televisiossa ja radiossa.

 

Kirjallisuuden käyttö postikorteissa tai tapahtumamateriaaleissa

Sanastolta löytyy luparatkaisuja myös kirjallisuuden käyttöön postikorteissa sekä tapahtumamateriaaleissa.

 

Kirjallisuuden käyttö näyttelyssä

Sanasto myöntää lupia kirjallisuuden käyttöön näyttelyissä. Lupa kattaa yksittäisten runojen tai tekstikatkelmien asettamisen näytteille osaksi näyttelyä. Näyttelylupa ei kata tekstin painamista näyttelyjulkaisuun.