Ansök om tillstånd för tv- och radioanvändning

Sanasto beviljar licenser för användningen av litteratur i radio eller tv. Sanasto förhandlar om villkoren för användningen på upphovspersonernas vägnar och betalar ut ersättningarna till upphovspersonerna.

Gör en ansökan om framförande av litteratur i radio och tv med denna blankett.

• När du har skickat din ansökan, kontrollerar Sanasto den och kollar att det är möjligt att få en licens via Sanasto.

• Du får information om framskridandet av licensprocessen med e-post.

  • Nuvarande De nödvändiga uppgifterna
Indicates required field