Prislista

Publiceringslicens för tryckta och elektroniska publikationer

Sanasto beviljar licenser för publicering av enskilda dikter eller textstycken som en del av en ny publikation. Med licensen kan man till exempel trycka en dikt som en del av en barnbok.

Publiceringslicenser kan även beviljas för elektroniska publikationer. Priset fastställs då enligt antalet licenser, som prissätts på samma sätt som tryckta publikationer.

Sanasto beviljar inte licenser för ny publicering av hela verk eller verkhelheter såsom romaner.
Poesi
UPPLAGA ELLER ANTAL ELEKTRONISKA LICENSER PRIS
1-1000 st. 44 € + moms 10%
Varefter 0,02 € / st. + moms 10%
Prosa
UPPLAGA ELLER ANTAL ELEKTRONISKA LICENSER PRIS
1-1000 st. 30 € + moms 10%
Varefter 0,01 € / st. + moms 10%
Det ovannämnda priset täcker användningen av ett prosastycke på 4 000 tecken. Upp till 8 000 tecken är priset dubbelt, upp till 12 000 tecken tre gånger så stort osv.

Publiceringslicens för elektroniska inlärningsmiljöer

Sanasto beviljar tillstånd att publicera enskilda dikter eller textstycken som en del av en elektronisk inlärningsmiljö. Med inlärningsmiljö avses en webbaserad helhet av elektroniska läromedel som består av läromedel för flera olika kurser inom ett ämne eller inom flera ämnen. Bara slutanvändare som har skaffat en licens har tillgång till inlärningsmiljön.

Utgivaren är skyldig att rapportera om den verkliga användningen till Sanasto minst en gång per år. Rapporteringen kan också enligt separat överenskommelse ske oftare.

anasto beviljar inte licenser för ny publicering av hela verk eller verkhelheter såsom romaner. Publiceringslicensen för inlärningsmiljöer är en ny licens hos Sanasto, som är ett experiment på två år. Om du behöver en licens för en elektronisk inlärningsmiljö, vänligen kontakta: info@sanasto.fi
TEXTSLAG PRIS
Poesi 40 € + 0,03 €/användare + moms 10%
Prosa 20 € + 0,02 €/användare + moms 10%
Det ovannämnda priset täcker användningen av ett prosastycke på 4000 tecken. Upp till 8000 tecken är priset 20 € + 0,04 €/användare, till 12 000 tecken 20 € + 0,06 €/användare osv.

Framförandelicenser

Sanasto beviljar licenser för offentligt framförande av litteratur. Det är möjligt att få en licens för framförande av litteratur för en närvarande publik antingen som en live-föreställning eller som inspelning. Med en ansökan kan du skaffa en licens för en eller flera föreställningar. Sanastos licenser täcker inte arvoden för själva företrädandet, ifall upphovspersonen själv framför sin text.

Om publiken består av färre än 20 personer per föreställning, ges en rabatt på 25 % av priset. Rabatt ges inte av begränsad licens.

Om de framförda texterna trycks i programbladet, ökas priset på licensen med 30 %.
Enskilda evenemang

Priset på licensen fastställs enligt evenemangets omfattning och antalet verk som används.

12 % AV EVENEMANGETS BILJETTFÖRSÄLJNINGSINTÄKTER, DOCK MINST:
PUBLIKANTAL PRIS PER FÖRESTÄLLNING UPP TILL 10 VERK VAREFTER
50 eller färre 40 € + moms 10% 40 € + 3 € / verk + moms 10%
51-100 60 € + moms 10% 60 € + 4,5 € / verk + moms 10%
>101 80 € + moms 10% 80 € + 6 € / verk + moms 10%
>500 100 € + moms 10% 100 € + 8 € / verk + moms 10%
Begränsad licens – täcker framförandet av 1–3 verk
PUBLIKANTAL  
50 eller färre 10 € + moms 10%
51-100 15 € + moms 10%
>101 20 € + moms 10%
>500 25 € + moms 10%
Paketlicens

Med en paketlicens kan en användare av litteratur skaffa ett tillstånd för offentligt framförande av litteratur på en gång och genom att på förhand betala ersättningen. Man kan ansöka om en licens för antingen fem eller tio föreställningar. Paketlicensen är i kraft under ett års tid, och den kan beviljas att omfatta tillställningar med en publik på högst 200 personer. Tillställningarna kan vara avgiftsfria eller avgiftsbelagda, och antalet verk som framförs på dem är inte begränsad.

LICENS FÖR 5 FÖRESTÄLLNINGAR LICENS FÖR 10 FÖRESTÄLLNINGAR
243 € + moms 10% 441 € + moms 10%

Utställningslicens

Sanasto beviljar licenser med vilka man kan ställa ut enskilda dikter eller textstycken som en del av en utställning. Licensen täcker inte till exempel tryckning i en utställningspublikation.

Utställningslicensen är en ny licens hos Sanasto, och den genomförs som ett experiment på två år.
Grundpris 30 € + moms / textstycke eller dikt (maximilängden på textstycket 4 000 tecken).
ANTALET BESÖKARE PÅ EN UTSTÄLLNING PÅVERKAR GRUNDPRISET PÅ FÖLJANDE SÄTT:
ANTAL BESÖKARE PRIS
Under 200 -25%
200 - 1999 0%
2000 - 4999 25%
5000 - 9999 40%
10 000 - 19 9999 60%
20 000 - 29 999 90%
30 000 - 50 000 120%
Paketlicens
Högst 25 dikter eller textstycken 500 € + moms 10%
Högst 50 dikter eller textstycken 850 € + moms 10%
På paketpriserna tillämpas ändringar i priset enligt antalet besökare.

Om användningsperioder som överskrider 9 månader, evenemang med fler än 50 000 besökare och textstycken med mera än 4 000 tecken avtalas separat. Om din ansökan om licens gäller någon av de ovannämnda situationerna, vänligen kontakta Sanastos kundtjänst: info@sanasto.fi eller +358 (0)9 5629 3300 (vardagar kl. 10–15).

Evenemangsmaterial

För tryckning av ett textstycke eller en dikt till exempel i programbladet för en teaterföreställning behövs ett tillstånd av upphovspersonen. Sanasto beviljar tillstånd (licenser) på de upphovspersoners vägnar som den representerar.
Användning av litteratur i evenemangsmaterial
UPPLAGA PRIS
Alle 50 st. 20 € + moms 10%
Maks. 100 st. 30 € + moms 10%
Maks. 200 st. 40 € + moms 10%
201-500 st. 40 € + 0,05 € / st. moms 10%
501-> st. 40 € + 0,02 € / st. moms 10%

Postkort

Priset på en postkortslicens är 15 % av normalpriset på postkortet exklusive moms, dock minst 20 euro per litterär upphovsperson.

Med normalpris avses det högsta pris som användaren anger som försäljningspris när han eller hon ansöker om en licens.