Hinnasto

Julkaisuluvat painettuihin ja sähköisiin julkaisuihin

Sanasto myöntää käyttölupia yksittäisten runojen tai tekstikatkelmien julkaisuun osana uutta julkaisua. Luvalla voi esimerkiksi painaa runon osaksi lastenkirjaa.

Julkaisulupia voidaan myöntää myös sähköisiin julkaisuihin. Hinta määräytyy tällöin lisenssien määrän mukaan, jotka hinnoitellaan samalla tavoin kuin painetut julkaisutkin.

Sanasto ei myönnä lupia kokonaisten teosten tai teoskokonaisuuksien kuten romaanien uudelleenjulkaisuun.
Runous
PAINOSMÄÄRÄ TAI SÄHKÖISTEN LISENSSIEN MÄÄRÄ HINTA
1-1000 kpl 44 € + ALV 10%
Jonka jälkeen 0,02 € / kpl + ALV 10%
Proosa (myös asiaproosa)
PAINOSMÄÄRÄ TAI SÄHKÖISTEN LISENSSIEN MÄÄRÄ HINTA
1-1000 kpl 30 € + ALV 10%
Jonka jälkeen 0,01 € / kpl + ALV 10%
Ylläoleva hinta kattaa 4000 merkin pituisen proosakatkelman käytön. 8000 merkkiin asti hinta on kaksinkertainen, 12000 merkkiin kolminkertainen jne.

Julkaisuluvat sähköisiin oppimisympäristöihin

Sanasto myöntää käyttölupia yksittäisten runojen tai tekstikatkelmien julkaisuun osana sähköistä oppimisympäristöä. Oppimisympäristöllä tarkoitetaan sähköisen oppimateriaalien muodostamaa verkkopohjaista kokonaisuutta, joka koostuu useista saman aineen eri kurssien tai useiden eri aineiden eri kurssien oppimateriaaleista. Pääsy oppimisympäristöön on ainoastaan lisenssin hankkineilla loppukäyttäjillä.

Julkaisijalla on velvollisuus raportoida toteutuneesta käytöstä Sanastolle vähintään kerran vuodessa. Raportointi voidaan erikseen sovittaessa toteuttaa myös useammin.

Sanasto ei myönnä lupia kokonaisten teosten tai teoskokonaisuuksien kuten romaanien uudelleenjulkaisuun. Oppimisympäristöjen julkaisulupa on Sanaston uusi lupa, joka toteutetaan kahden vuoden mittaisena kokeiluna. Jos tarvitset luvan sähköistä oppimisympäristöä varten, ota yhteyttä: info@sanasto.fi
TEKSTILAJI HINTA
Runous 40 € + 0,03 €/käyttäjä + ALV 10%
Proosa 20 € + 0,02 €/käyttäjä + ALV 10%
Ylläoleva hinta kattaa 4000 merkin pituisen proosakatkelman käytön. 8000 merkkiin asti hinta on 20 € + 0,04 €/käyttäjä , 12 000 merkkiin asti 20 € + 0,06 €/käyttäjä jne.

Esitysluvat

Sanasto myöntää käyttölupia kirjallisuuden julkiseen esittämiseen. Lupa on mahdollista saada kirjallisuuden esittämiseen läsnä olevalle yleisölle joko live-esityksenä tai tallenteelta.Voit yhdellä hakemuksella hankkia luvan yksittäiseen tai useampaan esitykseen. Sanaston luvilla ei kateta esiintymispalkkioita, mikäli tekijä esittää tekstinsä itse.

Mikäli yleisömäärä on alle 20 henkilöä per esitys, myönnetään hinnasta -25 % alennus. Alennusta ei myönnetä pienluvasta.

Jos esitetyt tekstit painetaan käsiohjelmaan, lisätään luvan hintaan +30 %.
Yksittäiset tilaisuudet

Luvan hinta määräytyy tilaisuuden laajuuden ja käytettävien teosten määrän mukaan.

12 % TAPAHTUMAN LIPUNMYYNTITULOISTA, KUITENKIN VÄHINTÄÄN:
YLEISÖMÄÄRÄ HINTA / ESITYS 10 TEOKSEEN SAAKKA JONKA JÄLKEEN
50 tai alle 40 € + ALV 10% 40 € + 3 € / teos + ALV 10%
51-100 60 € + ALV 10% 60 € + 4,5 € / teos + ALV 10%
>101 80 € + ALV 10% 80 € + 6 € / teos + ALV 10%
>500 100 € + ALV 10% 100 € + 8 € / teos + ALV 10%
Pienlupa - kattaa 1-3 teoksen esittämisen
YLEISÖMÄÄRÄ  
50 tai alle 10 € + ALV 10%
51-100 15 € + ALV 10%
>101 20 € + ALV 10%
>500 25 € + ALV 10%
Pakettilupa

Pakettiluvalla kirjallisuuden käyttäjä voi hankkia luvan kirjallisuuden julkiseen esittämiseen kerralla ja etukäteen korvauksen suorittamalla. Lupaa voi hakea joko viidelle tai kymmenelle esityskerralle. Pakettilupa on voimassa vuoden ja se voidaan myöntää koskemaan tilaisuuksia, joiden yleisön enimmäismäärä on 200 henkilöä. Tilaisuudet voivat olla maksuttomia tai maksullisia, eikä niissä esitettävien teosten määrää ole rajoitettu.

5 ESITYSKERRAN LUPA 10 ESITYSKERRAN LUPA
243 € + ALV 10% 441 € + ALV 10%

Näyttelylupa

Sanasto myöntää lupia asettaa näytteille yksittäisiä runoja tai tekstikatkelmia osana näyttelyä. Lupa ei kata tekstin painamista esimerkiksi näyttelyjulkaisuun.

Näyttelylupa on Sanaston uusi lupa, joka toteutetaan kahden vuoden mittaisena kokeiluna.
Perushinta 30 € + ALV / tekstikatkelma tai runo (tekstikatkelman enimmäispituus 4000 merkkiä)
NÄYTTELYN KÄVIJÄMÄÄRÄ VAIKUTTAA PERUSHINTAAN SEURAAVASTI:
KÄVIJÄMÄÄRÄ MUUTOS HINTAAN
Alle 200 -25%
200 - 1999 0%
2000 - 4999 25%
5000 - 9999 40%
10 000 - 19 9999 60%
20 000 - 29 999 90%
30 000 - 50 000 120%
Pakettilupa
Enintään 25 runoa tai tekstikatkelmaa 500 € + ALV 10%
Enintään 50 runoa tai tekstikatkelmaa 850 € + ALV 10%
Pakettihintoihin sovelletaan kävijämäärän mukaisia muutoksia hintaan.

Yli 9 kuukauden pituisista käyttöjaksoista, yli 50 000 kävijän tapahtumista sekä yli 4000 merkin tekstikatkelmista sovitaan erikseen. Jos lupahakemuksesi koskee jotakin edellä mainittua tilannetta, otathan yhteyttä Sanaston asiakaspalveluun: info@sanasto.fi tai +358 (0)9 5629 3300 (arkisin klo 10–15).

Tapahtumamateriaalit

Tekstikatkelman tai runon painamiseen esimerkiksi teatteriesityksen käsiohjelmaan tarvitaan tekijänoikeuden haltijan lupa. Sanastomyöntää lupia edustamiensa tekijöiden osalta.
Tekstin käyttö tapahtumamateriaalissa
PAINOSMÄÄRÄ HINTA
Alle 50 kpl 20 € + ALV 10%
Maks. 100 kpl 30 € + ALV 10%
Maks. 200 kpl 40 € + ALV 10%
201-500 kpl 40 € + 0,05 € / kpl ALV 10%
501-> kpl 40 € + 0,02 € / kpl ALV 10%

Postikortit

Postikorttiluvan hinta on 15 % postikortin normaalihinnasta arvonlisäverottomana, kuitenkin vähintään 20 euroa / kirjallisuuden tekijä.

Normaalihinnalla tarkoitetaan sitä enimmäishintaa, millä käyttäjä lupaa hankkiessaan ilmoittaa tuotetta myyvänsä.

Ilmaisjakelukortteihin lupa tulee hankkia Sanaston tapahtumamateriaaliluvan mukaisilla korvausehdoilla.