Hinnasto

Julkaisuluvat painettuihin ja sähköisiin julkaisuihin

Sanasto myöntää käyttölupia yksittäisten runojen tai tekstikatkelmien julkaisuun osana uutta julkaisua. Luvalla voi esimerkiksi painaa runon osaksi lastenkirjaa.

Julkaisulupia voidaan myöntää myös sähköisiin julkaisuihin. Hinta määräytyy tällöin lisenssien määrän mukaan, jotka hinnoitellaan samalla tavoin kuin painetut julkaisutkin.

Sanasto ei myönnä lupia kokonaisten teosten tai teoskokonaisuuksien kuten romaanien uudelleenjulkaisuun.
Runous
PAINOSMÄÄRÄ TAI SÄHKÖISTEN LISENSSIEN MÄÄRÄHINTA
1-1000 kpl44 € + ALV 10%
Jonka jälkeen0,02 € / kpl + ALV 10%
Proosa (myös asiaproosa)
PAINOSMÄÄRÄ TAI SÄHKÖISTEN LISENSSIEN MÄÄRÄHINTA
1-1000 kpl30 € + ALV 10%
Jonka jälkeen0,01 € / kpl + ALV 10%
Ylläoleva hinta kattaa 4000 merkin pituisen proosakatkelman käytön. 8000 merkkiin asti hinta on kaksinkertainen, 12000 merkkiin kolminkertainen jne.

Lupa kirjallisuuden käyttämiseen kuolinilmoituksessa

Sanasto myöntää lupia yksittäisten runojen tai tekstikatkelmien käyttämiseen osana sanoma- tai aikakauslehdessä julkaistavaa kuolinilmoitusta. Lupa kattaa myös lehtien sähköiset versiot. Luvan nojalla tekstiä voi käyttää yhdessä kuolinilmoituksessa, jonka voi julkaista kahdessa eri lehdessä. Käytettävän tekstin maksimimerkkimäärä on 800.

Kuolinilmoituslupa on Sanaston uusi lupa, joka toteutetaan kahden vuoden mittaisena kokeiluna.

Sanasto voi myöntää lupia vain kirjallisuuden osalta. Laululyriikan käyttöön luvat hankitaan suoraan tekijältä.

Hinta on 44 € + alv 10 %

Julkaisuluvat sähköisiin oppimisympäristöihin

Sanasto myöntää käyttölupia yksittäisten runojen tai tekstikatkelmien julkaisuun osana sähköistä oppimisympäristöä. Oppimisympäristöllä tarkoitetaan sähköisen oppimateriaalien muodostamaa verkkopohjaista kokonaisuutta, joka koostuu useista saman aineen eri kurssien tai useiden eri aineiden eri kurssien oppimateriaaleista. Pääsy oppimisympäristöön on ainoastaan lisenssin hankkineilla loppukäyttäjillä.

Julkaisijalla on velvollisuus raportoida toteutuneesta käytöstä Sanastolle vähintään kerran vuodessa. Raportointi voidaan erikseen sovittaessa toteuttaa myös useammin.

Sanasto ei myönnä lupia kokonaisten teosten tai teoskokonaisuuksien kuten romaanien uudelleenjulkaisuun. Jos tarvitset luvan sähköistä oppimisympäristöä varten, ota yhteyttä: info@sanasto.fi
TEKSTILAJIHINTA
Runous40 € + 0,03 € / käyttäjä (+ saataville saattamisen korvaus 15 € / alkava vuosi*) + ALV 10 %
Proosa20 € + 0,02 € / käyttäjä (+ saataville saattamisen korvaus 10 € / alkava vuosi*) + ALV 10 %

Ylläoleva hinta kattaa 4000 merkin pituisen proosakatkelman käytön. 8000 merkkiin asti hinta on 20 € + 0,04 €/käyttäjä , 12 000 merkkiin asti 20 € + 0,06 €/käyttäjä jne.

*Saataville saattamisen korvausta ei makseta siltä kalenterivuodelta, kun teos on ensimmäisen kerran lisätty oppimisympäristöön. Korvaus tulee suoritettavaksi vuosittain alkaen sen kalenterivuoden päättymisestä, kun teos ensimmäisen kerran lisättiin oppimisympäristöön.

Esitysluvat

Sanasto myöntää käyttölupia kirjallisuuden julkiseen esittämiseen. Lupa on mahdollista saada kirjallisuuden esittämiseen läsnä olevalle yleisölle joko live-esityksenä tai tallenteelta.Voit yhdellä hakemuksella hankkia luvan yksittäiseen tai useampaan esitykseen. Sanaston luvilla ei kateta esiintymispalkkioita, mikäli tekijä esittää tekstinsä itse.

Mikäli yleisömäärä on alle 20 henkilöä per esitys, myönnetään hinnasta -25 % alennus. Alennusta ei myönnetä pienluvasta.

Jos esitetyt tekstit painetaan käsiohjelmaan, lisätään luvan hintaan +30 %.
Yksittäiset tilaisuudet

Luvan hinta määräytyy tilaisuuden laajuuden ja käytettävien teosten määrän mukaan.

12 % TAPAHTUMAN LIPUNMYYNTITULOISTA, KUITENKIN VÄHINTÄÄN:
YLEISÖMÄÄRÄHINTA / ESITYS 10 TEOKSEEN SAAKKAJONKA JÄLKEEN 
50 tai alle40 € + ALV 10%40 € + 3 € / teos + ALV 10% 
51-10060 € + ALV 10%60 € + 4,5 € / teos + ALV 10% 
>10180 € + ALV 10%80 € + 6 € / teos + ALV 10% 
>500100 € + ALV 10%100 € + 8 € / teos + ALV 10% 
Pienlupa - kattaa 1-3 teoksen esittämisen
YLEISÖMÄÄRÄ 
50 tai alle10 € + ALV 10%
51-10015 € + ALV 10%
>10120 € + ALV 10%
>50025 € + ALV 10%
Pakettilupa

Pakettiluvalla kirjallisuuden käyttäjä voi hankkia luvan kirjallisuuden julkiseen esittämiseen kerralla ja etukäteen korvauksen suorittamalla. Lupaa voi hakea joko viidelle tai kymmenelle esityskerralle. Pakettilupa on voimassa vuoden ja se voidaan myöntää koskemaan tilaisuuksia, joiden yleisön enimmäismäärä on 200 henkilöä. Tilaisuudet voivat olla maksuttomia tai maksullisia, eikä niissä esitettävien teosten määrää ole rajoitettu.

5 ESITYSKERRAN LUPA10 ESITYSKERRAN LUPA
243 € + ALV 10%441 € + ALV 10%

Näyttelylupa

Sanasto myöntää lupia asettaa näytteille yksittäisiä runoja tai tekstikatkelmia osana näyttelyä. Lupa ei kata tekstin painamista esimerkiksi näyttelyjulkaisuun.
Perushinta 30 € + ALV / tekstikatkelma tai runo (tekstikatkelman enimmäispituus 4000 merkkiä)
NÄYTTELYN KÄVIJÄMÄÄRÄ VAIKUTTAA PERUSHINTAAN SEURAAVASTI:
KÄVIJÄMÄÄRÄMUUTOS HINTAAN
Alle 200-25%
200 - 19990%
2000 - 499925%
5000 - 999940%
10 000 - 19 99960%
20 000 - 29 99990%
30 000 - 50 000120%
Pakettilupa
Enintään 25 runoa tai tekstikatkelmaa500 € + ALV 10%
Enintään 50 runoa tai tekstikatkelmaa850 € + ALV 10%
Pakettihintoihin sovelletaan kävijämäärän mukaisia muutoksia hintaan.

Yli 9 kuukauden pituisista käyttöjaksoista, yli 50 000 kävijän tapahtumista sekä yli 4000 merkin tekstikatkelmista sovitaan erikseen. Jos lupahakemuksesi koskee jotakin edellä mainittua tilannetta, otathan yhteyttä Sanaston asiakaspalveluun: info@sanasto.fi tai +358 (0)9 5629 3300 (arkisin klo 10–15).

Tapahtumamateriaalit

Tekstikatkelman tai runon painamiseen esimerkiksi teatteriesityksen käsiohjelmaan tarvitaan tekijänoikeuden haltijan lupa. Sanasto myöntää lupia edustamiensa tekijöiden osalta.
Tekstin käyttö tapahtumamateriaalissa
PAINOSMÄÄRÄHINTA
Alle 50 kpl20 € + ALV 10%
Maks. 100 kpl30 € + ALV 10%
Maks. 200 kpl40 € + ALV 10%
201-500 kpl40 € + 0,05 € / kpl ALV 10%
501-> kpl40 € + 0,02 € / kpl ALV 10%

Postikortit

Postikorttiluvan hinta on 15 % postikortin normaalihinnasta arvonlisäverottomana, kuitenkin vähintään 20 euroa / kirjallisuuden tekijä.

Normaalihinnalla tarkoitetaan sitä enimmäishintaa, millä käyttäjä lupaa hankkiessaan ilmoittaa tuotetta myyvänsä.

Ilmaisjakelukortteihin lupa tulee hankkia Sanaston tapahtumamateriaaliluvan mukaisilla korvausehdoilla.

Tv- ja radiolupa

Sanasto myöntää lupia kirjallisuuden tv- ja radiokäyttöön. Radio- ja tv-käyttöön ei ole vakihinnastoa, vaan Sanasto neuvottelee käytön ehdoista luvanhakijan kanssa erikseen kussakin tapauksessa.

Yleisradion kanssa Sanastolla on voimassa oleva sopimus, jonka perusteella Yleisradio raportoi teosten käytöstä ja Sanasto tilittää korvaukset tekijälle.