Litteraturen erbjuder färdigt och högklassigt innehåll för publikationer av många olika slag. Vi beviljar på våra kunders vägnar licenser för användningen av enskilda dikter eller textstycken som en del av en ny tryckt eller elektronisk publikation.
Från Sanasto får du licenser för framförande av litteratur för en närvarande publik. Med en ansökan kan du skaffa en licens för en eller flera föreställningar.
Sanasto beviljar licenser med vilka du kan ställa ut enskilda dikter eller textstycken som en del av en utställning. Licensen täcker inte till exempel tryckning av text i en utställningspublikation.
Via Sanasto kan du skaffa en licens för användningen av litteratur i radio och tv. Vi förhandlar om användningsvillkoren på ett centraliserat sätt på upphovspersonernas vägnar, samlar in ersättningar för användningen och betalar ut dem till upphovspersonerna.